A B C

23 grudnia 2016


 

Przedsiębiorczość bez barier

 

Projekt ,,Przedsiębiorczość bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.07.03.03-24-400/15. Wysokość wkładu unijnego: 765838,52 zł.

Realizacja projektu: 2016/10/01 – 2018/06/30

 

 Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 15 osób niepełnosprawnych, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczestnicy projektu muszą mieszkać na terenie powiatów: Chorzów, Jaworzno, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Ruda Śląska.

Uczestnicy projektu na dzień przystąpienia do projektu muszą mieć ukończony 30 rok życia oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie mogli mieć zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej.

 

 Formy wsparcia

  • wsparcie szkoleniowo – doradcze,
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalna dotacja 23 129,28 zł/1 uczestnika projektu),
  • wsparcie pomostowe (maksymalne 1750,00 zł/1 uczestnika przez okres 12 miesięcy).

Aktualności

Dokumenty

Kontakt